POLECAMY
OFERTA SZKOLEŃ
SZUKASZ POMOCY?
Szkolenie dla ekipy filmowej - Ghost Hunters TV 101
Szkolenie   przeznaczone   dla   przedstawicieli   mediów   (członkowie   zespołu   technicznego,   redaktorzy)   chcących wziąć     udział     w     nagraniach     badań     zjawisk     paranormalnych.     Zadaniem     szkolenia     jest     przygotowanie uczestników    do    bezpośredniego    uczestnictwa    w    badaniach    zjawisk    paranormalnych.    Zapoznanie    się    i zrozumienie   technik   badań   zjawisk   paranormalnych.   Uzyskana   w   czasie   szkolenia   wiedza   umożliwi   zgranie   się ekipy    filmowej    z    zespołem    badaczy    i        zrozumienie    czynności    śledczych    przez    nich    wykonywanych.    Ze względów   bezpieczeństwa   jest   to   szkolenie   obowiązkowe.   Badanie   zjawisk   paranormalnych   nie   jest   zabawą! Osoby   uczestniczące   w   badaniach   muszą   mieć   pełną   świadomość   potencjalnych   zagrożeń   i   muszą   potrafić sobie    z    nimi    radzić.    Wszyscy    (bez    wyjątku)    uczestnicy    badań    paranormalnych    są    narażeni    na    ich oddziaływanie,   niezależnie   od   tego   czy   są   doświadczonymi   badaczami   czy   tylko   obserwatorami   z   kamerą.   W ciemnościach łatwo o napady strachu, napady paniki i zasłabnięcia. Czas trwania: 5 godzin (teoria - 3 godziny, prakktyka - 2 godziny)  
Szkolenie - Zjawiska paranormalne 101
Szkolenie   przeznaczone   dla   rezydentów,   opiekunów,   pracowników   i   osób   ochraniających   stare,   zabytkowe obiekty    lub    obiekty    w    których    występują    zjawiska    paranormalne.    Zadaniem    szkolenia    jest    przygotowanie uczestników   do   zetknięcia   się   ze   zjawiskami   paranormalnymi   w   miejscu   ich   pracy.   Zdobycie   podstawowej wiedzy na temat zjawisk paranormalnych, rozpoznawania ich, radzenia sobie z nimi i z własnym strachem. Czas trwania: 6 godzin (teoria).  
Szkolenie    przeznaczone    dla    osób    chcących    na    poważnie    zająć    się    badaniem    zjawisk    paranormalnych. Szkolenie   na   poziomie   podstawowym.   Zadaniem   szkolenia   jest   przygotowanie   uczestników   do   zaplanowania, przygotowania   i   wykonania   samodzielnych   badań   zjawisk   paranormalnych.   Dopiero   po   zapoznaniu   się,   na podstawowym    poziomie,    z    naturą    zjawisk    paranormalnych,    zrozumieniu    i    poznaniu    technik    ich    badania, uczestnik szkolenia będzie mógł przejść do szkoleń praktycznych.  Czas trwania: 6 godzin (teoria - 4 godziny, praktyka - 2 godziny).  
Szkolenie - Ghost Hunters Basic 101
tropiciele zjawisk paranormalnych
GhostHunter.pl - Badanie Zjawisk Paranormalnych, Sprzęt, Szkolenia, Konsultacje
BADANIE ZJAWISK PARANORMALNYCH & SZKOLENIA & EVENTY
+ 48 531 866 555
licznik odwiedzin Wordpress